24
Feb

MESEÍRÓ ÉS RAJZ PÁLYÁZAT 2012

Written by Admin. Posted in Hírek, KIE, Pályázatok

A Korondért Ifjúsági Egyesület izgalmas meseíró, rajz pályázatot hirdet a Korond községi általános iskolák 1-8. osztályos diákjai számára.


Téma:             „Az én álom az, hogy …”

Beküldési határidő: 2012. március 20.

Kategóriák:

 • 1. kategória: 1-4. osztály
 • 2. kategória: 5-8. osztály

Minden pályázó legföljebb három mesével/rajzzal nevezhet (mert három a magyar igazság), melyek eddig még nem jelentek meg nyomtatásban vagy kiállításon.

Terjedelem:

A mesék terjedelme nem haladhatja meg (egyenként) a 3 oldalt.

A rajzokat A4-es lapra kell rajzolni színesben.

A nyertes diákokat és felkészítő tanáraikat egyaránt értékeljük. Mindkét fő kategóriában (mese, rajz) 3 díjat adunk ki, és kiosztásra kerül még kategóriánként 4 különdíj is.

Minden pályázó diák, aki érvényes pályázatot küld be, egy névre szóló „KÉPESLAPOT” kap.

A pályázat leadható a Makó Abc-ben (Korondi Polgármesteri Hivatallal szemben) zárt borítékban a hét minden napján vagy elküldhető az office@hogyan.ro email címre.

Legfőbb elvárás a pályázók felé: a kreativitás.
Pályázat formai feltételei:
A pályázathoz mellékelni kell egy a www.hogyan.ro weboldalról töltött, kinyomtatott, aláírt szerzoi_nyilatkozat -ot arról, hogy a pályamű saját alkotás, és a szerző hozzájárul írása/rajza közléséhez a www.hogyan.ro weboldalon, illetve a Korondért Ifjúsági Egyesület nyomtatott kiadványaiban.

Internet hozzáférés hiányában a nyomtatványok kérhetőek a Makó Abc-ben és le is adhatóak a hét minden napján.

Nevezési díj nincs.
A pályázat beküldésének határideje: 2012. március 10.

Ünnepélyes eredményhirdetés: 2012. március 20.

16
May

Oktatás -Nevelés támogatás

Written by Admin. Posted in Pályázatok

Oktatás – Nevelés támogatás – 20000 Ft értékben.

Nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhet az az óvodás, aki Romániában működő óvodában magyar nyelvű képzésben vesz részt.

Nevelési, oktatási, valamint tankönyv és taneszköz támogatásban részesülhet az az általános és középiskolás tanuló, aki Romániában működő oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányait magyar nyelven folytatja, valamint az, aki fakultatív magyar nyelvű oktatásban részesül, mivel a lakóhelyéhez tartozó, napi bejárással elérhető oktatási intézményben nincs magyar nyelvű tagozat. Azok a nappali tagozatos középiskolás tanulók, akik a pályázat benyújtásának határidejéig – 2011. június 30-ig – 18. életévüket betöltötték, egyedi elbírálással részesülhetnek a támogatásban.

Hallgatói támogatásban részesülhet az a hallgató, aki Romániában működő felsőoktatási intézményben alapfokú vagy magiszteri tanulmányait magyar nyelven folytatja.

Részletek és a kitöltendő űrlapok a www.szulofoldonmagyarul.ro oldalon találhatóak.

15
May

Ingyenes szakmai képzés

Written by Admin. Posted in Pályázatok

Dr. Verestóy Attila szenátor udvarhelyi irodája által meghirdetett program

-      a Korondért Ifjúsági Egyesület és az UIET társszervezésével –

Ingyenes szakmai képzés az Európai Unió vissza nem térítendő forrásainak finanszírozásával.

A lentebb felsorolandó szakmai képzések célja az, hogy városi és falusi környezetben segítsen azoknak a fiataloknak, akik nem szereztek felsőfokú diplomát, de értenek bizonyos szakmákhoz, és szeretnének megfelelő módon elhelyezkedni, munkát találni, és tudásukhoz arányos fizetést kapni.

Mivel a világunk arra halad, hogy bármilyen állás betöltéséhez kérnek egy szakmai diplomát, ezért az a célunk, hogy ebben segítsünk a környékünk fiataljainak. Ezzel is arra szeretnénk ösztönözni a fiatalokat, hogy itt, a szülőföldön próbáljanak meg érvényesülni, felépíteni álmaik világát.

Az okirat, amit a vizsga után megszerezhetnek a jelentkezők, a Munkaügyi -, és Oktatási Minisztérium által kiadott diploma, mely az egész Európai Unió szintjén elismert.

Reményeink szerint ezzel a munkanélküliségi arányon is sikerül javítani, hiszen könnyebbé válik az elhelyezkedése az ifjaknak. Továbbá egy jó eszköz ahhoz, hogy a fiatalságot megszólítsuk, felfigyeljenek a munkánkra.

Amennyiben egy bizonyos képzésre összegyűl minimum 15 jelentkező, a képzést itt helyben, Korondon fogjuk megtartani.

A következő képzésekre van lehetőség:

Baby sitter – 5 hónap

Idősgondozói -  5 hónap

Számítógép kezelői – 2 hónap

Minimálisan kötelező iskolai végzettség szükséges.

 

Értékesítési ügynök – 2 hónap

Vállalkozó (saját vállalkozás vezetése) – 2 hónap

Érettségi diploma szükséges!

Szükséges dokumentáció:

 • Típus kérés kitöltése (ezt hozzuk)
 • Személyazonossági másolat
 • Születési bizonyítvány másolata
 • Házassági bizonyítvány másolata (hölgyeknél, ahol szükséges)
 • Érettségi diploma másolata –(ahová szükséges, máshol a 8 osztály elvégzéséről igazoló igazolvány).
 • Munkakönyv másolata – ha van – (1,2 és utolsó oldal)
 • Munkanélküliséget igazoló bizonylat (carte de somaj) másolata
 • Jövedelmet igazoló igazolvány, és saját felelősségre nyilatkozat, amiből kiderül, hogy nem alkalmazott. (ahol szükséges)
 • Orvosi igazolás (családorvostól)

 

Bővebb információért és jelentkezni az alábbi telefonszámon illetve e-mail címen lehet:

Tel: 0753-38-15-38

E-mail: office (kukac) hogyan.ro

02
May

Zöld ház program 2011-es évre!

Written by Admin. Posted in Pályázatok


Elkészült a magánszemélyeknek szóló Zöld ház program 2011-es pályázati
útmutatója. Borbély László környezetvédelmi és erdészeti miniszter
2011. április 20-án jóváhagyta a magánszemélyek számára meghirdetendő
Zöld ház program 2011-es évre érvényes pályázati útmutatóját.

Az útmutató hamarosan megjelenik a Hivatalos Közlönyben, majd ezt
követően, május folyamán, meghirdetésre kerül az újabb pályázati
időszak. Mint ismeretes, a magánszemélyeknek szóló Zöld Ház program
2010. július 1-én indult, 110 millió lejes költségvetéssel, amely
lakosságarányosan volt elosztva az ország megyéi között, illetve
újraosztva több alkalommal annak megfelelően, hogy melyik megyében
milyen érdeklődés mutatkozott a program iránt. A rendelkezésre álló
összeg 2011. február 3-án fogyott el, ekkor zárult le a pályázati
időszak, amely alatt több mint 18.000 pályázat érkezett a
Környezetvédelmi Alaphoz.

Forrás:
http://erdely.ma/gazdasag.php?id=90464
26
Apr

Magyar nyelven írt könyvek kiadásának támogatása

Written by Admin. Posted in Pályázatok

Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi
Tanács 2011. évi alapjából, magyar nyelvű könyvek kiadásának
támogatására.

PÁLYÁZNI AZ ALÁBBI TÉMAKÖRÖKBEN LEHET:

a. kizárólag romániai szerzők által magyar nyelven írt eredeti:
* szépirodalmi művekkel;
* az önismeretet szolgáló néprajzi, történelmi, helytörténeti,
szociográfiai jellegű alkotásokkal;
* irodalomtörténeti és – elméleti művekkel;
* a romániai magyar képzőművészeket és képzőművészeti alkotásokat
bemutató művekkel;
* filozófiai, szociológiai művekkel;
* kötetben még kiadatlan publicisztikai jellegű írások gyűjteményével;
* önéletírásokkal és visszaemlékezésekkel;
* útirajzokkal, útikönyvekkel, helységismertetőkkel.
b. romániai szerzők által magyar nyelven írt tudományos jellegű,
illetve a tudomány terjesztését szolgáló művekkel;
c. hiánypótló klasszikus szépirodalmi művekkel, antológiákkal és
újrakiadásokkal;
d. hiánypótló eredeti fordításokkal;
e. jubileumi, illetve ünnepi kiadványokkal.

További részletek
a http://communitas.ro/palyazatok/konyvkiadas_2011/ linken!

A MI logónk

KIE

Közösségi hálónk

Twitter Facebook flickr

Érj el!

Korondért Ifjúsági Egyesület
Corund, 537060, str. Principala, nr. 592,
jud. Harghita
Romania

Tel: 0753-38-15-38

Emailünk