Bemutatkozunk

Az egyesület bemutatása:
Mint nevében is jelzi, egyesületünk a Korondon élő és élni akaró állampolgárok támogatását tekinti céljának. Alapvetően szociális, kulturális céllal alakult meg. E cél érdekében felvállalja a szabadidő szervezését, szorgalmazza a falusi közélet élénkítését, minden gazdasági, szociális lehetőséget megragad annak érdekében, hogy a község népességmegtartó erejét erősítse. Támogatja a faluban élő idősek és fiatalok minden ezen irányú elképzelését, szükség esetén előadások, rendezvények, felhívások, kiadványok megjelentetésével és terjesztésével. Az egyesület feladatának tartja a község kulturális értékeinek megőrzését, a hagyományok ápolását, a korondi emberek összefogását.
Személyes tapasztalatszerzés útján inspirálni és erősíteni a fiatalokat, hogy alkotó és felelős módon tegyenek magukért és közösségükért.
Az alakulás évében hagyományteremtő céllal a Meseíró és rajz pályázatot szerveztünk.
Reméljük, hogy ez a bemutatkozó  célba ér és egy kis mosolyt csal olvasója arcára.

Célunk:
Közösségbe gyűjteni a gyermekeket és fiatalokat, akik pozitív gondolkodásukkal és tetteikkel szeretnék elősegíteni a társadalom és a természeti környezet fejlődését. Kölcsönös megértésre együttműködésre ösztönözni a résztvevőket egymással és a társadalom más tagjaival.
Olyan élményt biztosítani számukra, amely segíti őket problémamegoldásban, elkerülésben.
Környezettudatos szemléletre, környezeti/ társadalmi felelősség vállalásra ösztönözni a fiatalokat.

Célcsoportunk:
- Minden fiatal, aki aktív saját környezetében, akár hivatalos, akár nem hivatalos, spontán formában.
- Kortárssegítők, önkéntesek, diák önkormányzati vezetők
- Hátrányos helyzetű fiatalok (munkanélküliek, szociális, földrajzi, származási, etnikai, egészségügyi hátrányok, iskolarendszerből kiesett fiatalok, alternatív oktatási intézmények hallgatói)
- Akik a fiatalokkal dolgoznak: pedagógusok, osztályfőnökök, szabadidő szervezők, művelődésszervezők, ifjúságsegítők, szociális munkások, trénerek, ifjúsági vezetők

Céljaink megvalósítása érdekében az Egyesület az alábbi tevékenységeket végzi:
Közreműködni a község ifjúságpolitikájának alakításában, a helyi szervezetekkel együttműködve minél több fórumon képviselni a korondi fiatalok érdekeit.
Az országos, megyei, szervekkel való kapcsolattartás, a tagsággal kiépített belső érdekegyeztetési mechanizmus segítségével a helyi ifjúság érdekeinek megfogalmazása és képviselete.
Lehetőség szerint újság, vagy egyéb kiadványok megjelentetése.
Kulturális-, szabadidős-, és sportprogramok szervezése, támogatása és lebonyolítása.
Teret biztosítani a kultúra és közélet területén tevékenykedő fiatal tehetségeknek.
Hagyományőrzés és tradícióápolás mellett kapcsolatteremtés és kapcsolattartás a hasonló területeken működő társszervezetekkel.
Felvilágosító és megelőző propagandát folytatni a fiatalok érdekében.
Minél szélesebb körben információt nyújtani a fiatalokat érintő területekről: művelődés, szabadidő eltöltés, sport, szünidős programok, alakalmi munkavállalás…
A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése.
Kezdeményezni, támogatni és megvalósítani foglalkoztatási programokat.
Ifjúsági Ház működtetése.

Ha egy jó hangulatú és hozzáállású közösség tagja szeretnél lenni, vagy csak többet szeretnél megtudni egyesületünkről, akkor vedd fel velünk a kapcsolatot a www.hogyan.ro honlapon, az office@hogyan.ro e-mail.
Reméljük sokat tudjuk majd segíteni egymás fejlődését!

Szóljon hozzá most!

Hozzászólás írásához be kell jelentkezni.